Oświadczenie

Z przykrością informujemy, że z dniem 30.09.2018 monetivo zakończyło swoją działalność w charakterze Biura Usług Płatniczych i nie zamierza jej ponownie wznowić.

Ta trudna decyzja została podjęta w związku z umieszczeniem Monetivo sp. z o.o. na liście ostrzeżeń publicznych przez Komisję Nadzoru Finansowego, co w ocenie Spółki, jest błędne i bezzasadne, a o czym Spółka dowiedziała się z profilu Facebook Komisji Nadzoru Finansowego. Taka decyzja Komisji pociągnęła za sobą całą lawinę negatywnych dla Spółki konsekwencji – wypowiedzenia licznych umów partnerskich (w tym prowadzenia rachunków bankowych (sic!)), przez co Spółka utraciła realną możliwość kontynuowania działalności.

Niestety, biorąc pod uwagę ograniczone zasoby, a także nieodwracalne straty wizerunkowe, podjęliśmy trudną decyzję o zakończeniu działania systemu monetivo.

Serdecznie dziękujemy wszystkim partnerom – za zaufanie oraz słowa otuchy w tym trudnym okresie, a także wszystkim współpracownikom za niesamowite zaangażowanie w projekt.

Kończąc, chcielibyśmy się pochwalić, że od momentu uruchomienia do zakończenia działalności, system monetivo działał bez zarzutu z niemalże 100% stabilnością i przetworzył w sumie 136 308 przekazów pieniężnych na łączną kwotę 31 568 537,19 PLN.

Jeśli ktoś z Państwa byłby zainteresowany wykorzystaniem jego potencjału, zapraszamy do kontakt: byebye@monetivo.com